Extracción ilegal de agua subterránea por acuífero

Mapa de la extracción ilegal de agua subterránea por acuífero. Elaboración propia con base en datos de CONAGUA, 2013.

  • over 6 years ago
More info

Datasets in use

More from cartocritica